Információ

Együttes kezelés lazárral. Fül-orr-gégészeti osztály – Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet

November Semmelweis Egyetem Budapest. Magatartástudományi Intézet Összefoglalás Az emberi alvás, mint a filogenetikai és ontogenetikai agyfejlődés, valamint a sajátos környezeti tényezők találkozási pontján megvalósuló ősi magatartásforma, az összetett információ-feldolgozási feltételekhez való alkalmazkodás sikerességének feltételeként, illetve következményeként ölt testet.

Ebből kifolyólag a modern alváskutatás számára a pszichikai és biológiai integritás érzékeny mutatójaként kerül a vizsgálódások gyújtópontjába.

Fül-orr-gégészeti osztály

Az autizmus spektrumzavar ASZ az élet számos területén megnyilvánuló viselkedés módosult formáival jellemezhető, ami az alvás szerkezetében és mintázataiban is tetten érhető. Napjainkra ismert ténnyé vált, hogy az ASZ különböző súlyosságú, olykor extrém alvászavarral társul, melynek gyakorisága eltér az életkorban és mentális képességekben megfeleltetett, tipikusan fejlődő gyerekeknél tapasztalttól, illetve számos átfedést mutat egyéb neuropszichiátriai zavarral élő csoportok alvászavarával.

Jelen tanulmány az alváskutatás módszertani fejlődésének legismertebb mérföldkövei mentén haladva áttekintést nyújt az ASZ-ban jelentkező alvás-rendellenességek természetéről, ezeknek a nappali magatartással, a teljesítménnyel, valamint a pszichológiai és fiziológiai sajátosságokkal való összefüggéseiről, illetve a háttérben meghúzódó kóroki tényezők és lehetséges kezelési eljárásaikkal kapcsolatos ismeretekről.

gyógyíthatja az ízületi gyulladást orvosi epevel kenőcsök az lábujj artritiszére

Kulcsszavak: autizmus spektrumzavar; Asperger-szindróma; alvászavarok; aktigráfia; poliszomnográfia; REM; NREM; alvási orsók; melatonin Summary Human sleep, as an ancient demeanour emerging at the meeting-point of psychogenetic and ontogenetic brain development as well as of specific environmental factors, frames the basis of adaptation to complex information processing conditions.

Therefore sleep befalls in the focus of modern sleep research as the sensitive indicator of psychological and biological integrity. Autism spectrum disorders ASD are characterized by peculiarly altered behaviours occurring in various life situations, which can be traced in the structure and patterns of sleep as well.

Lázár Péter :: Új utak a pedagógus-továbbképzésben | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

There is convincing evidence suggesting that ASD are associated with various sleep disorders at times of extreme severity. The frequency of these sleep disorders is different from those seen in typically developing children of the same age and mental abilities, but often overlapping with other neuropsychiatric disorders.

Szigetvári Viktor, a párt elnöke vasárnapi sajtótájékoztatóján azt mondta: az Együtt az elmúlt hetekben mindent megtett azért, hogy a szerződést megszerezze, de a Fidesz minden próbálkozásuknak ellenállt, holott Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatón ígérte meg, hogy a dokumentumot nyilvánosságra hozzák. Az Együtt adatigénylést is benyújtott - tette hozzá - de azóta a kormány megszigorította az erre vonatkozó törvényt. Szigetvári Viktor közölte: ezért a NAIH-hoz fordulnak először, arra kérik Péterfalvi Attilát, a hatóság elnökét, hogy kötelezze a kormányt a szerződés kiadására. Amennyiben ez nem történik meg, az Együtt hűtlen kezelés miatt feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen, mivel a párt álláspontja szerint a dohánypiac nagykereskedelmi szerződése hűtlen kezelésnek minősül, hiszen emiatt akár tízmilliárd forintos adóbevételtől eshet el a magyar költségvetés — fűzte hozzá. Az Együtt követeli továbbá, hogy a koncessziós szerződést megalapozó hatástanulmányt is hozzák nyilvánosságra, hiszen elképzelhetetlen, hogy a szerződést e nélkül kötötték meg — emelte ki.

The present article while reviewin core methodological milestones of sleep research provides an extensive overview of the nature of sleep disorders emerging in ASD as weil as of the composite relationships between psychological and physiological features.

Emerging knowledge regarding the etiological background and treatment options will be also addressed. Key words: autism spectrum disorders; Asperger syndrome; sleep disorders; actigraphy; polisomnography; REM; NREM; sleep spindies; melatonin Bevezető Az alvászavarok gyakoriak gyermekkorban, különösen a fiatalabb életkorú, valamint a különböző fejlődési rendellenességeket mutató csoportokban 1.

Amellett, hogy az alvási nehézségek jelentős együttes kezelés lazárral képviselnek mind a szülők, mind gyerekeik életében, a ténylegesen érintett gyerekek nappali magatartására is jelentős hatást gyakorolnak 2 : legtöbb esetben napközbeni álmosságot és tanulási problémákat eredményeznek 3, 4. Napjainkra már számos tanulmány rávilágít arra a tényre, hogy az autizmus spektrumzavar ASZ különböző súlyosságú, olykor extrém alvászavarral társul, melynek gyakorisága eltér az életkorban és mentális képességekben megfeleltetett, tipikusan fejlődő gyerekeknél tapasztalttól 5.

A következetesen jelentkező alváspanaszok többnyire az alvás-ébrenléti ciklus szabálytalanságára, az elalvási nehézségre, a gyakori és hosszas éjszakai megébredésre, valamint a csökkent alvási időre és a kora reggeli felébredésre vonatkoznak 7. Az etiológia, valamint az egyes specifikus alvászavarok prevalenciája ma még viszonylag feltáratlan területek csakúgy, mint az alvászavar kezelésének hatása az autisztikus szimptomatológiára.

Az ASZ-ral élő személyek alvási sajátosságainak feltárására irányuló vizsgálatok az alváskutatás hagyományait követve módszertanilag meglehetősen változatos képet mutatnak.

 • Fül-orr-gégészeti osztály – Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
 • Osztályunk az Intézmény Törteli úti telephelyén a főépület VI.
 • Aktuális Lázár Andor nem létező emlékművéről Élénk vitát váltott ki Hóman Bálint tervezett székesfehérvári szobra.
 • Média Lázár-effektus Peták István kutatóorvost, a KPS Diagnosztika egyik alapítóját arról kérdeztük, hogy mi adta a kezdő lökést ahhoz, hogy célzott daganatellenes szerek célpontjait keressék a daganatokban.
 • Ízületi gyulladásos termékek
 • Kezelés térd hidrogén-peroxid-artrózisával

A vizsgálatok között megtalálhatóak a szubjektívebb tényezők hatásainak kiszolgáltatottabb, de egyben a nagyobb elemszámnak kedvező szülői vagy önkitöltős kérdőíves módszerek; illetve a már pontosabb információkat szolgáltató alvási naplós, valamint az alvás-ébrenléti fázisokat feltérképező aktigráfiás eljárások is, amelyek azonban csupán kiegészítő adatokkal szolgálhatnak az alvás makro- és mikrostruktúrájának nagy felbontású és egzakt elemzésére lehetősé­get nyújtó korszerű poliszomnográfiás technológia számára.

Jelen térd- és csípőízületek fájdalma az alváskutatás e módszertani mérföldkövei mentén haladva áttekintést nyújt az ASZ-ban jelentkező alvás-rendellenességek természetéről, ezeknek a nappali magatartással, a teljesítménnyel, valamint a pszichológiai és fiziológiai sajátosságokkal való együttes kezelés lazárral, illetve a háttérben meghúzódó kóroki tényezők és a lehetséges kezelési eljárásokkal kapcsolatos ismeretekről.

Szubjektív kérdőíves vizsgálatok Ma már a pszichiátriai szakirodalom az ASZ- ral élő személyek alvását vizsgáló szülői, illetve felnőttek esetén az önkitöltős, kérdőíves kutatások hosszú sorát ismeri, melyek többnyire a vizsgálati alanyok számában, életkorában, illetve az autisztikus tünetek sajátosságaiban térnek el egymástól.

Williams és mtsai autizmussal élő év közötti gyerek alvási sajátosságait mérték fel szülők által kitöltött kérdőívek segítségével 8.

"Lázár-effektusnak is nevezik, ami néha történik" — Molekuláris Diagnosztikával a daganatok ellen

A leggyakoribb alvásproblémák között az elalvási nehézség, a nyugtalan alvás, a saját ágyban való elalvás képtelensége, valamint a gyakori ébredések szerepeltek. Egy második lépésben elkülönítették az értelmileg elmaradott autista gyerekeket a nem elmaradott gyerekektől, majd ily módon összehasonlítva a csoportokat nem találtak együttes kezelés lazárral különbséget, leszámítva az éjszakai ébredések gyakoriságát, ami az értelmileg akadályozott csoportban volt gyakoribb.

Következésképpen elmondható, hogy az alvás töredezettségén túl többnyire az autizmus, és nem az értelmi szint volt az a tényező, ami leginkább megjósoita a gyerekeknél az alvás-rendellenességek jelenlétét.

Ezt az értelmezést egyrészt alátámasztják azok a vizsgálatok, amelyekben kimutatták, hogy az alvászavarok valamennyi intelligencia övezetbe tartozó autista gyereknél hasonló jelleggel voltak jelen 9másrészt pedig ellentmondanak neki azok az adatok, melyek szerint a zavart alvás tünetei hangsúlyosabban jelentkeztek a súlyosabb értelmi fogyatékossággal rendelkező más fejlődési rendellenességekben 6.

Óriás // Lázár Tesók | KOBUCI kert

Egy másik, nagy esetszámmal készített szülői kérdőíves vizsgálatban ASZ-ral élő gyerek 2,2 év között alvásminőségét térképezték fel Az alvási időt illetően a spektrumon belüli alcsoportok között nem találtak különbséget, ám a normál hasonló korú gyermekeknél tapasztalthoz képest ez egy órával kevesebb volt ll. Ezen eredmények más korábbi kutatási adatokkal összhangban 12 azt sugallják, hogy az ASZ-ban jelentkező alvásrendellenességek nem képeznek egy egységes klinikai problémát, hanem inkább több, egymásra ható együttes kezelés lazárral probléma együttes fennállásáról van szó.

További kérdőívvel l3, 14illetve alvási naplóval végzett tanulmányok l3 magas inszomnia gyakoriságról számolnak be Asperger- szindrómás felnőtteknél. Kérdőívvel mért alvásminőség és magatartásproblémák Az alvászavarok, illetve az autisztikus sajátosságok összefüggésének feltárására csukló kezelés artrózisa próbálkozás is fellelhető a szakirodalomban.

Egy korábbi kérdőíves kutatás során 15amely a leírás alapján feltételezhetően Asperger-szindrómás vagy magasan funkcionáló autizmussal élő személyek alvásmintázatának együttes kezelés lazárral vizsgálatára irányult, összehasonlították a két diagnosztikus csoport alvásmutatóit.

Azt találták, hogy a magasan funkcionáló autista gyerekcsoport kevesebb alvászavarral küszködött, mint az alacsonyabban funkcionáló csoport. Egyik későbbi vizsgálatban 16 egy 55 főből álló, éves korig terjedő ASZ-ral diagnosztizált gyermekcsoport esetében az éjszakánként kevesebb átaludt óra összefüggést mutatott a GARS-kérdőív Gilliam Autism Rating Scale, Gilliam, alapján mért szociális készségek zavarával, valamint az autisztikus tünetek összpontszámmal.

vállfájdalom. könyök- és csuklóízületek gyógynövények gyulladásgátló gyűjteménye ízületi kezelésre

Egy másik, hasonló életkori spektrumot felölelő vizsgálatban 17 az alvási légzészavarok apnoe mutatták a legszorosabb összefüggést a sztereotip viselkedéssel, a szociális nehézségekkel, valamint az összesített autizmus pontszámmal. Az előbbi vizsgálattal szemben, ahol leginkább az összalvási idő jósolta meg a nappali magatartás minőségét 16a jelen vizsgálatban az alvási paraszomniák mutatták a legszorosabb összefüggést a fejlődési rendellenesség globális faktoraival. Az autizmus spektrumzavarban vizsgált paraszomniákra vonatkozó adatok nem egységesek.

 • [Treatment of Osteomyelitis in Diabetes Mellitus. Case Report]
 • The year-old male patient had a second-degree burn in the sole of the left foot as he stepped on the hot concrete after taking off his slipper.
 • A vérzsírok koleszterin, triglicerid szintjét egy finom szabályozó mechanizmus tartja egyensúlyban, amely meghibásodása felelős a kóros koleszterinszint kialakulásáért.
 • Хотя три дня назад, когда раздался звонок, Токуген Нуматака был полон сомнений и подозрений, теперь он знал правду.
 • Csípő- és térdízületi fájdalom
 • Térdízületek kialakulása ízületi gyulladás esetén

Míg egyes vizsgálatok szerint a paraszomniák gyakorisága alacsony ASZ-ban, nem mutatva semmilyen különbséget az egészségesekkel való összehasonlításban 9, 18addig más vizsgálatok bizonyos paraszomniákra vonatkozóan éjszakai sikoltozás, REM magatartás zavar, szomnambulizmus, rémálmok jóval magasabb prevalenciát rögzítettek 12,17,19, Shreck 16 és Hoffman 17 fent említett kutatási eredményei alapján elmondható, hogy az ASZ-ral élő gyerekek alvásának mennyisége, az alvás alatt jelentkező légzési zavarok, valamint a paraszomniák összefüggésben állnak az autisztikus tünetek súlyosságával.

Természeten az okozati összefüggés iránya nem ismert. Mindkét fent említett vizsgálatban az alvásdeprivált gyerekek autisztikus szimptomatológiája jelentősen fokozódott napközben a fáradtság hatására.

A zavart alvásból fakadó napközi aluszékonyság normál gyerekek körében is gyakran nyilvánul meg együttes kezelés lazárral, figyelmetlenségben, vagy akár agresszióban Egyes vizsgálatok szerint különösen az alvási légzészavarok horkolás, obstruktív apnoe társulnak hasonló viselkedésproblémákkal 22, Malow és mtsai 24 egy 5 éves autista kislányesetéről számolnak be, akinek az obstruktív apnoe sebészi kezelését adenotonzillektomia követően javultak a poliszomnográfiásan mért alvásmutatói apnoe, az alvási latencia, valamint az alvási hatékonyság.

Ezt a nappali együttes kezelés lazárral és a teljesítmény párhuzamos normalizációja követte: megnövekedett az éberség, javult az emocionális reaktivitás, a szociális kommunikáció és a taktilis érzékenység, csökkent a repetitív viselkedések gyakorisága.

A roma gyerekek nevelése-oktatása terén gazdag tapasztalatokkal és eredményekkel rendelkező szerző egy olyan oktatási-továbbképzési programot ismertet, amely többéves pedagógiai munkán alapul, és segítséget nyújthat a roma gyerekekkel foglalkozó pedagógusok számára.

Hasonló sebészi eljárást követő magatartásbeli javulásra más kutatásban is akad példa A fenti adatok tükrében elképzelhető, hogy ASZ-ban jelentkező sajátos viselkedéses tünetek ok-okozati kapcsolatban állnak az alvási rendellenességekkel, illetve ez utóbbi enyhítését célzó kezelési próbálkozások — hozzájárulva a kielégítőbb és elégségesebb éjszakai pihenéshez — a nappali magatartásproblémák csökkenését eredményezhetik.

Ezt támasztja alá az exogén melatonin adagolás hatására javuló alvásminőséggel arányosan csökkenő nappali magatartásproblémák aránya ASZ-ral élő személyeknél 26, Összefoglalásképpen elmondható, hogy a kédőíves vizsgálatok többsége az alvással kapcsolatos rendellenességek sokkal nagyobb gyakoriságát írják le ASZ-ral élő gyerekekben és felnőt­tekben, melyek függetlensége az intelligencia szinttől és az autisztikus tünetek súlyosságától eltérést mutat a vizsgálatok között.

E vizsgálatok szerint az alvás alatti légzészavarok, a kevesebb átaludt éjszakai óra, illetve a paraszomniák és az alvás alatti légzészavarok mutatják a legszorosabb összefüggést az autisztikus tünetek súlyosságával.

Hogyan készüljünk a vizsgálatra ?

fájdalom és ropogás a kézízületben Aktigráfiás vizsgálatok A testmozgásra érzékeny aktigráfiás technológia praktikus és diszkrét módszert képvisel a cirkadián ritmus működésének vizsgálatában, valamint az éjszakai megébredésekkel társuló motoros jelenségek rögzítése révén az alvásminő­ségére irányuló következtetések alapjait is képezi.

Jóllehet az így szerzett információ pontossága messzemenően elmarad az alvás részletes és sokoldalú elemzését lehetővé tevő poliszomnográfiás eljárásétól, mégis jelentős előrelépést képvisel a szubjektív dimenziót, illetve az ahhoz társuló megbízhatatlanságot magába foglaló kérdőíves módszerekkel szemben.

Az aktigráfia lehetőséget nyújt számos klinikai és kutatási kérdés párhuzamos felvetésére azáltal, hogy az objektivitást optimálisan próbálja ötvözni a vizsgálati személyek és családjaik sajátos igényeivel, ugyanis ez az eljárás otthoni körülmények között könnyen megvalósítható és szinte semmilyen fizikai korlátozást nem igényel.

Aktigráfiás vs. Hering és munkatársainak 28 neve fémjelzi az első olyan tanulmányt, amelyben ASZ- ral élő gyerekek év alvásának kérdőíves, illetve aktigráfiás eljárással történő összehasonlító vizsgálatának eredményeit teszik közzé. Jóllehet a szülői kérdőíves beszámoló alapján számos éjszakai felriadás, illetve kora reggeli ébredés jellemezte együttes kezelés lazárral alvását, aktigráfiásan csak ez utóbbi panasz mutatott szignifikáns eltérést az egészséges kontrollcsoporthoz a kéz kis ízületeinek ízületi ízületi gyulladása, ami viszont megerősít korábbi kérdőíves adatokat Jelen esetben a szülők sokkal zavartabb alvásra panaszkodtak, mint amennyi aktigráfiásan tetten érhető volt, amit a szerzők a szülők autizmussal élő gyerekeik sajátos nevelési igényei következtében kialakult fokozott érzékenységével magyaráznak.

Amint már az előző fejezetben említettük, több korábbi kérdőívvel 13, 14illetve alvási naplóval végzett 14 vizsgálat gyakori inszomniáról számol be Asperger-szindrómás felnőt­teknél. Figyelembe véve, hogy az inszomnia élménye egyrészt társulhat az alvási struktúra objektív módosulásával, másrészt betudható különböző pszichológiai tényezőknek köszönhető módosult alvás észlelésnek 31ugyanez a kutatócsoport egy későbbi vizsgálatában 31 a szubjektív és objekív alvásjellemzők összevetését tűzte ki célul ugyanebben a célcsoportban.

Gyakori szubjektív inszomniára panaszkodó 19, Asperger-szindrómás és 10, egészséges felnőtt személy aktigráfiás vizsgálata során az alvásprofilban nem jelentkezett semmilyen különbség a csoportok között, ami arra utal, hogy az életkorral fokozottan mutatkozó pervazív jellegű szorongás tehető felelőssé az alvásminő­ség szubjektíven értékelt romlásáért ezeknél a személyeknél.

Aktigráfiás eljárással nem mutatkozott különbség az alvásproblémákkal jellemzett, illetve azoktól mentes ASZ-ral élő gyerek alvásprofiljában, jóllehet valamennyi vizsgálati alany alvásminősége elmaradt az egészségeseknél tapasztalttól. Egy idősebb, év közötti autizmussal, illetve Asperger-szindrómával élő csoporton kérdőívvel, alvási naplóval, illetve aktigráfiás módszerrel végzett vizsgálatban 33 azt találták, hogy míg együttes kezelés lazárral szülők és nevelők kérdőíves felmérése csupán mérsékelt alvászavar jelenlétére utalt e személyek életében, addig aktigráfiásan súlyosabb tünetek mutatkoztak.

Más, korábbi tanulmányok által jelentett korai ébredés nem volt megfigyelhető Következésképp megállapítható, hogy jóllehet serdülő- illetve fiatal felnőttkorban csökken a szubjektív alváspanaszok gyakorisága az ASZ- ral élő személyek esetében, ez inkább egy adaptációs folyamatnak, mint a tényleges alvászavarok gyakoriságbeli csökkenésének tudható be.

Egy nemrég jegyzett hasonló, többszörös eljárást alkalmazó kutatásban 34 32 iskoláskorú 8 és 12 év közötti Asperger-szindrómával és magasan funkcionáló autizmussal élő, valamint ugyanannyi nemben és korban, megfeleltetett tipikusan fejlődő gyerek alvását vizsgálták meg. A kísérleti csoportba tartozó gyerekek szülei jóval gyakrabban számoltak be gyerekeiket érintő alvási, különösképpen pedig elalvási nehézségekről, mint a kontrollcsoport esetében.

Mindezt alátámasztotta az a tény, hogy alvási naplóval és aktigráfiásan átlagosan egy fél órával hosszabb alvási latencia volt megfigyelhető a kísérleti csoportban. Ez megerősít korábbi vizsgálati adatokat 9, 26, 29, 33viszont rávilágít arra a tényre, hogy az elalvási nehézségek többnyire hétköznap, az iskolai napokon jelentkeztek.

A számos vizsgált alvásmutató közül alvás időtartama, az 5 percet meghaladó éjszakai megébredések száma, az aktigráfiás megébredések teljes időtartama az egyedüli megbízható eltérést a csoportok között a megnyúlt alvási latencia képezte. Érdekes módon az ASZ csoportba tartozó gyerekek korábban kerültek ágyba, mint a kontrollcsoport tagjai.

A szerzők 34 úgy vélik, hogy többnyire ezzel a tényezővel függhet össze az autisztikus gyerekek megnyúlt alvási látenciája.

teraflex elkészítése ízületi kenőcshöz a teljes test ízületeinek gyulladása

Ennek oka lehet az alváshoz szükséges álmosság hiánya lefekvéskor, vagy pedig a fáradtság ellenére fennálló problematikus nappali magatartással, a szociális kapcsolatok nehézségeivel, illetve a félelmekkel összefüggő fiziológiai arousal és fokozottabb szorongás 6, 9, Arra a kérdésre, hogy a szülők miért fektetik le esténként korábban az ASZ csoportba tartozó gyerekeiket, az elképzelhető válasz az, hogy az autisztikus gyerekek speciális igényeikből és viselkedési sajátosságaikból adódóan nagyobb terhet rónak a szülőkre 35akik így próbálnak némi pihenőt nyerni az esti órákban Ugyanezen a mintán végzett további vizsgálatban 36amely elsősorban a gyermekkori inszomniára összepontosított, a 32 vizsgált kísérleti alanyból ID-ben a szülők által jelentett tünetek eleget tettek a kérdéses diagnózis kritériumainak, amit alátámasztottak az aktigráfiás eredmények is.

Az inszomniás ASZ-ral élő gyerekek esetében jelentősen több volt a szülők, illetve a tanárok által jellemzett autisztikus, emocionális és hiperaktív tünetek gyakorisága, mint az inszomniával nem jellemzett társaik esetében. A szülői beszámolók alapján tehát elmondható, hogy ASZ-ral élő gyerekek esetében az inszomnia gyakori és jelentős distresszt okozó tünet, amely gyakran társul viselkedés-problémákkal is. A fent bemutatott többszörös eljárást használó kutatások többsége a szülők túl- vagy alulértékelésére utal az alvással kapcsolatos problémákat illetően, míg az Asperger-szindrómás felnőtteknél inkább a túlértékelés jelentkezik saját alvásuk minőségének szubjektív értékelésekor.

Felmerül a kérdés, hogy mi állhat e torzítások hátterében? Korábbi vizsgálatok kimutatják, hogy az alvászavarok fokozott napközbeni magatartásproblémákkal társulnak feltételezhető­en egy oda-vissza ható körkörös ok-okozati láncolat révén. Az alvászavarok bizonyos formái önmagukban is egyfajta viselkedési nehézségnek tekinthetők, ám függetlenül a háttérben található oki tényezők természetétől — ami lehet organikus vagy pszichológiai - bizonyított tény, hogy az alvászavar szerepet játszik a nappali viselkedésproblémák fenntartásában, sőt a kialakulásában is A szülők feltételezhetően nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a nappali magatartásproblémáknak, mint az alvászavaroknak, ami hozzájárulhat az általuk értékelt alvásproblémák lebecsüléséhez.

Ugyanakkor épp a gyerekek nappali viselkedés-problémái által leterhelt szülők — amint már a fentiekben utaltunk rá — hajlamosak gyerekeik alvással kapcsolatos nehézségeinek túlbecsülésére, egyfajta kialakult túlérzékenység miatt. Másrészt a felnőtt ASZ-ral élő személyek is együttes kezelés lazárral szubjektíven alulértékelni alvásminőségüket, ami feltételezhetően a serdülőkortól fokozott mértékben jelentkező szorongásos tünetekkel állhat összefüggésben Összefoglalásképp elmondható, hogy az aktigráfiás vizsgálatok sok esetben megcáfolják a szubjektív kérdőíves beszámolók eredményeit az ASZ-ral élő együttes kezelés lazárral és felnőttek alvásminő­ségét illetően, ami értelemszerűen indokolja az objektívebb vizsgálati eljárások szükségességét.

Az aktigráfiásan kimutatható leggyakoribb alvásproblémákat a megnyúlt alvási latencia, illetve az éjszakai megébredések magas gyakorisága képviseli. Poliszomnográfiás vizsgálatok Jóllehet az aktigráfia fontos mérföldkövet képvisel az alvás egzakt mérési eljárásainak térhódításában, az alvás részletes kvantitatív vizsgálatát lehetővé tevő poliszomnográfiás vizsgálatok új fejezetet nyitottak az alváskutatás történetében.

A hajas fejbőrről elvezetett agyi elektromos tevékenység részletes elemzése a szemmozgást, az izomtónust, a szívritmust, a légző­ és végtagmozgásokat, illetve egyéb fiziológiai változásokat nyomon követő poligráfiás mutatókból kinyert további információkkal együtt az alvás makro- és mikrostruktúrájának messzemenően részletes és pontos leírását teszik lehetővé.

a csuklóízület szinovitisz kezelése hogyan kezeljük az ízületek osteochondrozisában fellépő fájdalmat

Ez a módszertani előrelépés, a normál és patológiás alvás gyermekkori vetületének feltárásában is óriási távlatokat nyitott. A következőkben az ASZ-ra jellemző alvási makro- és mikrostruktúra sajátosságait célzó kutatásokat és azok eredményeit mutatjuk be, fokozott hangsúlyt helyezve a NREM alvásra, míg a REM alvás sajátosságait külön alfejezetben tárgyaljuk.

Lázár Péter :: Új utak a pedagógus-továbbképzésben

Alvási makrostruktúra Egyik korai tanulmány 41amely fiatal 12 és 24 év közötti autista személyek poliszomnográfiás paramétereit vetette össze értelmi szint tekintetében megfeleltetett Down-kóros, illetve normál személyekével, a REM alvás szignifikáns csökkenését, az éjszakai megébredések magas gyakoriságát és az ebből következő alváshatékonyság csökkenését írja le mindkét érintett csoport esetében.

Valamennyi alvási makrostrukturális eltérés a Down-kóros értelmi fogyatékos személyeknél jelentkezett a legsúlyosabb formában, ami az általános mentális hatékonyságért és az alvásért felelős neurofiziológiai mechanizmusok kapcsolatára enged következtetni. Ugyanakkor Down-kórnál gyakori az alvási apnoe jelensége is, amely jelentős mértékben hozzájárulhat mind az éjszakai ébredések gyakoriságához, mind a párhuzamos alvási hatékonyság csökkenéséhez.

Elia és mtsai 42 azt találták, hogy az ágyban, valamint az alvással töltött teljes idő, a REM-latencia, továbbá az l-es stádiumú NREM alvási százalékos aránya szignifikánsan alacsonyabb volt autista gyerekeknél, mint az értelmi fogyatékos kontrollcsoportban, szemben az izomrángásokkal, amelyek többnyire a 2-es NREM alvásban, illetve a REM-ben nagyobb gyakorisággal jelentkeztek autistáknál.

Az észlelési és szem-kéz koordinációs feladatokban nyújtott teljesítmény összefüggést mutatott bizonyos alvásmutatókkal ágyban töltött idő, alvási latencia, REM latencia és elalvás együttes kezelés lazárral ébrenlétNegatív korreláció mutatkozott bizonyos alvásmutatók alvási latencia, az alvásstádium-váltások száma, első REM latencia, elalvás utáni ébrenlétek száma és a PEP-R Psychoeducational Profile-Revised vizsgáló eszközzel mért észlelési és szem-kéz koordinációs pontszámok között.

éles fájdalom a csípőízületben hogyan kell kezelni csípőízület ízületi tünetei és kezelése

Ezzel szemben az alvással töltött idő pozitív korrelációt mutatott a fent említett pszichomotoros készségekkel. A CARS Childhood Autism Rating Scale vizuális válasz pontszám negatívan korrelált az alvással töltött idővel, és pozitívan az elalvás utáni ébrenlétek számával, míg a nonverbális kommunikációs teljesítmény a teljes alvási idővel állt fordított irányú összefüggésben.

[Treatment of Osteomyelitis in Diabetes Mellitus. Case Report]

Az ASZ- ral érintett személyek alvását behatóan kutató montreali kutatócsoport számos poliszomnográfiás vizsgálat együttes kezelés lazárral tette közzé, amelyekben az alvás makrostruktúrájának objektív nyomon követésén túl elsők között az EEG-spektrum elemzését is elvégezték Asperger-szindrómás és magasan funkcionáló autista személyek teljes éjszakai NREM és REM alvására vonatkozóan.

Egyik, viszonylag nagy életkori tartományt év felölelő, Asperger- szindrómás mintán végzett poliszomnográfiás vizsgálatukban 43 kimutatták, hogy a kísérleti személyek az éjszaka első két harmadában szignifikánsan kevesebbet aludtak, mint a kontrollszemélyek, jóllehet a két csoport alváshatékonysága között nem mutatkozott különbség.

Ezen felül jelentősen gyakoribb volt az ébrenlétből REM-be való átmenet a kontrollhoz viszonyítva, ahol többnyire 2-es stádium előzte meg a gyors szemmozgásos alvásszakaszt. Ugyanez a kutatócsoport tudhatja magának eddig az egyik legátfogóbb vizsgálatot, amelyben Asperger-szindrómás, magasan funkcionáló autizmussal élő, illetve egészséges fiatal felnőttek szubjektív és objektív alvásmutatóinak egymással, valamint egyéb pszichológiai és fiziológiai mutatókkal való összefüggéseinek részletes elemzését végezték el Mindkét kísérleti csoport alvása inszomniával vagy az alvásébrenléti ciklus enyhe fázis-előretolódásával volt jellemezhető.

A teljes alvásidő negatívan korrelált az ADI -R Autism Diagnostic Interview-Revised szociális és kommunikációs skáláin elért pontszámokkal, ami úgy értelmezhető, hogy minél jobb alvó egy autisztikus személy, annál kevésbé érintettek a fent említett képességterületek.

Az alvás szempontjából nem irreleváns esetleges pszichiátriai komorbidítások beazonosításakor azt találták, hogy a Beck Depresszió Kérdőívben elért pontszámokban nem mutatkozott különbség a két csoport között, szemben a Spielberger Szorongási Kérdőívvel, ahol az ASZ-ral élő személyek magasabb vonásszorongást mutattak. A Spielberger skála állapotszorongási pontértékekben, valamint a mért kortizol szintben ugyancsak nem volt számottevő eltérés a csoportok között.

Az ASZ alcsoportjain belül 10 magasan funkcionáló autista, és 6 Asperger-szindrómás nem mutatkozott eltérés az alvásjegyek között, leszámítva az Asperger-szindrómás vizsgálati alanyoknál jelentkező alacsonyabb alvási orsó gyakoriságot. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az atipikus alvási mintázat egy szembeszökő velejárója az ASZ fenotípus ának.

Lázár-effektus

Tani és mtsai 45 nem találtak különbséget inszomniára panaszkodó Asperger-szindrómás, illetve egészséges fiatal felnőtt személyek makrostruktrális alvásmutatói között. Ez egybecseng az ASZ-ral élő felnőtt személyeknél normál homeosztatikus alvásszabályozást leíró korábbi vizsgálati eredményekkel Limoges és mtsai: Actas de Fisiologia konferencia absztraktjóllehet későbbi vizsgálatok megerősítik a lassú hullámú alvás csökkenését ebben a populációban Kérdés, hogy mi okozza a poligráfiásan nem mutatkozó szubjektív inszomnia panaszokat?

Nem meglepő módon szorongási zavarok képezték az Asperger-szindrómás személyek komorbid pszichiátriai diagnózisait. A 13 vizsgált esetből 8 szociális fóbiában szenvedett. Annak ellenére, hogy a szorongási zavaroknak a poliszomnográfiás együttes kezelés lazárral többnyire csekély hatása van, mégis az érintettek az alvás kezdeményezés és fenntartás jelentős szubjektív nehézségeiről számolnak be A szociális fóbia — mint a szorongási zavarok egyik formája — nem társul az alvásminőség objektív mutatóinak változásával 47ellenben az alváskérdőívekkel végzett vizsgálatokban ezek a személyek rossz alvóknak mutatkoznak megnövekedett alvási latenciával, zavart alvásfolyamattal, fokozottabb nappali diszfunkcióval, ám a normál kontrollhoz hasonló teljes alvásidőtartammal Ez a jelenség hasonlóságot mutat az Asperger-szindrómások alvással kapcsolatos eredményeivel A másik lehetőség pedig az, hogy az alvásminő­ség megváltozását nem a megfelelő paraméterek mentén jellemezték.

Érdemes e tekintetben az obszesszív-kompulzív zavar vagy a poszttraumás stressz szindróma példáit figyelembe venni, amelyek jól ismert jelenségkörei a szubjektív alváspanaszok és az objektív, makrostrukturális alvásprofilok közötti egyezés hiányának Egy nemrég jegyzett kutatásban 21 ASZ-ral élő, illetve normál gyerek 4 és 10 év között alvását vizsgálták meg két egymást követő éjszaka poliszomnográfiás eljárással A szülői kérdőíves vizsgálat alapján az ASZ-ral élő gyerekek csoportját jó és rossz alvókra osztották.

hogyan lehet kezelni ízületi fájdalmakat és ropogást eszköz ízületi gyulladás és ízületi gyulladás kezelésére

Az alvás makrostrukturális elemzése során coxarthrosis boka tünetei és kezelése találtak különbséget a jó alvó kísérleti személyek és a tipikusan fejlődő gyerekek között, azonban a rossz alvó ASZ-ral élő gyerekeknél a jó alvókhoz képest megnyúlt alvási latenciát, illetve alacsonyabb alvási hatékonyságot találtak az első éjszaka folyamán.

Alvási mikrostruktúra Az alvás mikrostrukturális elemzése alatt első­sorban az elektródák segítségével rögzített agyi elektromos tevékenységet alkotó diszkrét értékű frekvencia komponensek spektrális, illetve a tónikus háttértevékenységben felvillanó sajátos morfológiával és eltérő frekvenciával jellemezhető fázisos jelenségek alvási orsó elemzését értjük.

Az alvás-ébrenlét ritmus homeosztatikus szabályozásában az egyik legjelentősebb szerep a delta 0, Hz aktivitásnak jut. A delta aktivitás a fokozott nappali igénybevételt vagy hosszas ébrenlétet követően szükségszerűen jelentkező megnövekedett alvásigény kvantitatív EEG mutatójaként értelmezhető, rámutatva ezen oszcillációnak a központi neuronális regenerációval kapcsolatos neurofiziológiai folyamatokban betöltött szerepére.

 1. Magyar Állami Operaház – György Lázár
 2. Váll sérülések tünetei
 3. LÁZÁR Belgyógyászati Szakorvosi Rendelő - Magyarkanizsa
 4. Ízületi gyulladás nem hajlítja az ujjakat
 5. Tényleg! Hogy volt, hogy nem volt

Amint a fentiekben már szó volt róla, több ASZ-ral élő, felnőttekkel végzett kérdőíves vizsgálatban is feljegyezték az inszomniára utaló alváspanaszt 13, Inszomniáról panaszkodó felnőttek alvásában megfigyelhető egy spektrális eltolódás a normál körülmények között domináns delta frekvenciáról a gyorsabb théta Hzvagy a még gyorsabb béta Hz frekvenciasávok irányába 51ami felületesebb és zavartabb alvásra utaló EEG jelként értelmezendő.

Jóllehet, a szubjektív panaszok alapján 13, 14 ilyen irányú EEG módosulás várható el az inszomniára panaszkodó, ASZ-ral élő személyek lassú hullámú alvásában is, a már fentebb említett kutatásban 45 — ahol semmilyen makrostrukturális eltérést nem találtak a kontroll és az inszomniára panaszkodó Asperger-szindrómás felnőtt csoportok között — egy nem szignifikáns, tendenciaszerű csökkenés volt tettenérhető a kísérleti csoportnál a lassú hullámú alvásban mért delta frekvencia együttes kezelés lazárral a théta aktivitás párhuzamos, ugyancsak tendenciaszerű növekedése mellett.

Hatékony kenőcs az ízületi fájdalmak enyhítésére eredmény azért is együttes kezelés lazárral jelentősnek, mert egészséges felnőtt populációban a rövid alváslatencia csökkent NREM alvás alatti théta tevékenységgel járt együtt Így az Asperger-szindrómában leírt NREM alvás alatti théta növekedés az elalvási készség alváshajlandóság csökkent voltának egyik indirekt — valószínűleg vonásszerű — mutatójaként értelmezhető.

Ugyanakkor a montreali kutatócsoport 53 magasan funkcionáló ASZ-ral élő személyek poliszomnográfiás vizsgálata során az elalvás előtti ébrenléti EEG-ben is magasnak találta a théta Hz aktivitást a kontrollcsoporthoz képest. Az ébrenlét ideje alatti théta aktivitás álmosságra utaló EEG jelként értelmezhető, együttes kezelés lazárral a korábbi vizsgálatok eredményei alapján topográfiailag is összefüggést mutat az elaivást követő delta aktivitással, annak mintegy ébrenléti prediktorát képezvén Valószínű tehát, hogy a théta aktivitás ébrenlétben és NREM alvásban egyaránt magasabb szintű ASZ-ban, mint az életkorban illesztett kontrollcsoportokban.

Ez egyrészt egy fejlődési rendellenességgel is összefüggő nagyobb mértékű nappali igénybevételt és következményes nappali alvásnyomás-fokozódást mutathat, másrészt pedig az éjszakai alvás elégtelenségéből is következhet. Utóbbi az alvás közbeni théta többlet formájában ölthet testet, ami egy makrostrukturálisan nehezebben megragadható sekélyebb alvást is jelenthet. A mikrostrukturális alvás elemzés során legkövetkezetesebben felbukkanó fázisos EEG jelenségek közül a NREM alvás alatt jelentkező alvási orsóknak nevezett kb.

Feltételezhető egyrészt, hogy az alvási orsók egy alvásmegőrző mechanizmust képviselnek, ami a thalamocorticális hurkok ritmikus gátlása révén csökkenti az afferens ingerületek hozzáférését a cortexhez Másrészt egyre több eredmény ismeretes, mely az alvási orsóknak a procedurális 56verbális és vizuális tanulásban 60valamint nem utolsósorban az általános mentális hatékonyságban betöltött szerepét hangsúlyozza Amennyiben az alvási orsók jellemző csökkenése elmaradhatatlan velejárója e kórképben mutatkozó alvási EEG mintázatnak 43, 44elvárható lenne mind az alvás zavartalanságának csorbulása, mind pedig a thalamocorticális rendszer magas szintű integratív működésének módosulása, amely összefüggésben állhat egyrészt az ASZ-ral diagnosztizált személyek módosult agyfejlődésével 64másrészt e neuropszichiátriai kategóriára jellemző eltérő kognitív funkciómintázattal Nem EEG-hez kötött alvási fázisos jelenségekként megemlítendők együttes kezelés lazárral a poligráfiásan mért szem- és végtagmozgások, valamint az izomrángások.

Több poliszomnográfiás vizsgálat számol be ASZ-ral élő személyek alvása során a dopaminerg rendszer zavarára utaló patológiás mozgászavarokra.